Articolul revista Magazine CAURIS D’AFRIQUE – Nov2017

Nov 10, 2017 by ASD Category: APĂSAȚI, Stiri ASD, Stiri Zone A 0 comments

 

ASD SAU SOLUȚIA PENTRU DEZVOLTARE …

De Jean-Claude BAKALI

 

Textul original, extras din articol:

ADS SAU SOLUȚIA PENTRU DEZVOLTARE …

De Jean-Claude BAKALI.

După cincizeci de ani de independență și ajutor pentru dezvoltare, Africa se luptă să înceapă procesul de dezvoltare. Este de la sine înțeles că partenerii tradiționali, care pretind că lucrează pentru dezvoltarea continentului, au eșuat. Prin urmare, este imperativ să se schimbe cursul prin găsirea de noi sisteme și noi parteneri care pot investi cu adevărat în dezvoltarea Africii. Aceasta a fost motivul ce ne-a condus în cercetarea noastră şi am descoperit Agenția de Dezvoltare Seborgiană (ASD), care din punctul nostru de vedere oferă o soluție reală pentru dezvoltarea Africii.

Motivul principal și cel mai plauzibil pentru eșecul partenerilor tradiționali ai Africii în procesul său de dezvoltare este în esență legat de mecanismele și sistemele instituite pentru a sprijini Africa în agenda sa de dezvoltare. Din nefericire, aceste metode și-au dovedit limitele și Africa trebuie să găsească o alternativă credibilă care să-i permită să-și continue procesul de dezvoltare. Una dintre aceste alternative pe care le-am descoperit este ASD.

 

Ce este ASD?

Este un organism de stat cu o misiune permanentă de interes public în străinătate. Acesta poate încheia parteneriate publice-private pentru dezvoltarea națiunilor, legate de misiunea sa, în condițiile definite de statutele sediului central al cărui corp și extindere este în Africa. Misiunea ASD este mobilizarea resurselor interne și externe pentru implementarea politicii de asistență pentru dezvoltare a Statului Seborgian în străinătate, pentru a contribui la dezvoltarea internațională și statală, corespunzătoare zonelor. Acest lucru se poate realiza prin dezvoltarea operatorilor economici și a industriilor de stat corespunzătoare zonelor.

Astfel, poate mobiliza resursele sau poate, prin intermediul sediului central, care dispune de mijloace suficiente, să finanțeze operațiuni de dezvoltare care respectă mediul. Supraveghează activitățile și serviciile care fac parte din misiunea sa. ASD este responsabilă pentru furnizarea, directă sau indirectă, a expertizei tehnice a beneficiarilor asistenței sale. De asemenea, funcționează pentru mobilizarea Diasporei și pentru investiția în Africa. Concursurile ASD sunt sub formă de împrumuturi, participare la capital, garanții, donații sau orice altă formă de finanțare a competiției care vizează asigurarea dezvoltării partenerilor săi. Prin urmare, aceste concursuri sunt acordate în cadrul organizațiilor private, organizațiilor internaționale, persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, inclusiv organizațiilor neguvernamentale angajate în dezvoltare sau persoanelor fizice. Agenția poate, în funcție de regulamentele sale, să finanțeze proiecte propuse de ONG-uri pe termen scurt, mediu sau lung. Valoarea dotării este definită de Consiliul de administrație al Băncii Centrale a Principatului Seborga (BCPS).

Sorry, the comment form is closed at this time.